Informatie voor ouders

Ouders

 

Veilige omgeving

• Eerlijk
• Oordeelloos
• En als het nodig is met humor

 


Therapie op maat

• Sluit aan bij de belevingswereld en behoeftes van uw kind
• Diverse werkvormen en therapieën
• Individueel of groepstraject

 

Snel resultaat

• 6-10 sessies
• Oplossingsgericht
• Direct hulp, voor ouder en kind

 


Tips

• Voor uzelf
• Voor uw kind
• Voor uw gezin

 

Sterk

• Uw kind weet het
• Uw kind kan het
• Uw kind doet het