Informatie voor scholen

Aanbod voor scholen


Individuele trajecten

• Therapie en coaching voor individuele kinderen
• Kortdurend, snel resultaat, oplossingsgericht, therapie op maat, tips voor ouders

 

Groepstrainingen

• Kleine en grotere groepen
• Denk aan: faalangstreductie, sociale vaardigheden, stevig in je schoenen, overgang naar het voortgezet onderwijs, begeleiding bij rouw en scheiding

 

Groepsvorming

• Veiligheid, samenwerking, respect
• Samen met de leerkracht

 

Coachen van leerkrachten

• Uitlaatklep en vraagbaak
• Begeleiding bij groepsgebeuren, aanpak individuele kinderen
• Persoonlijke ontwikkeling

 

Pesten en meidenvenijn

• Observaties en gesprekken
• Werken met pesters, gepesten, meelopers en de hele groep.

 

Rots & Water En Meer!

• Sociale weerbaarheidstraining van Rots & Water
• Deze training gecombineerd met groepsvorming, pesten, sociale vaardigheden, weerbaarheid
Folder Rots & Water En meer!

scholen

Schooltherapeut

De kracht van een therapeut aan school verbonden zit in de structurele aanwezigheid. De therapeut werkt op school, onder schooltijd.


Dit zorgt voor:

   • Bekendheid

   • Vertrouwen
   • Laagdrempeligheid
   • Korte lijnen
   • Snelle en adequate aanpak


De therapeut is breed inzetbaar:
  • Voor kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
  • Voor groepen, die niet lekker lopen
  • Voor leerkrachten, met vragen over leerlingen, de groep of
    over hun eigen handelen
  • Voor intern begeleiders en directie, die ideeën willen delen
  • Voor ouders, die zorgen of vragen over hun kind hebben. 

 

Voor meer informatie bel of stuur een mail!