Groepstrajecten

Groepstrajecten

Naast individuele trajecten bied ik ook groepstrajecten aan. Soms kan het voor een kind prettig zijn om samen te werken met kinderen die tegen dezelfde dingen aanlopen. Denk aan: faalangst, sociaal onhandig, weinig zelfvertrouwen, gescheiden ouders, rouw- of verlieservaring.
We werken in kleine groepen van gemiddeld 6 kinderen. Zo kan ik voldoende aandacht geven aan elk individueel kind. Ook binnen de groepstrajecten sluit ik zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld, behoeftes en mogelijkheden van de kinderen. Bij het samenstellen van de groepjes houd ik rekening met leeftijd en hulpvraag.

 


Werkwijze

  • Intakegesprek
  • 8 tot 10 bijeenkomsten van een uur
  • Evaluatiegesprek
  • Wanneer het wenselijk is, vindt er een tussentijds oudergesprek plaats
  • Soms krijgen de kinderen na afloop van een bijeenkomst een opdracht mee naar huis

 

Rots & Water En Meer!

Samen met Yke van Dam, tevens kinder- en jeugdtherapeut, heb ik Rots & Water En Meer!
opgericht. Wij geven de sociale competentie training van het Rots & Water Instituut.
Daarnaast hebben wij trainingen opgezet voor het onderwijs, waarbij we deze basistraining combineren met o.a. groepsvorming, pestaanpak, weerbaarheid en sociale vaardigheden.
Deze trainingen worden ook buiten schooltijd aangeboden. Kinderen kunnen hier individueel voor worden aangemeld.
Voor meer informatie: Folder Rots & Water En meer!