Kinder- en jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende, effectieve therapie voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.

 


Onder controle

Tijdens de therapie staat uw kind, met zijn of haar hulpvraag, centraal.
Het doel van deze therapie is te zorgen dat uw kind controle krijgt over datgene waar hij of zij last van heeft.

 

Volledig beeld

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind, bekijk ik uw kind integratief. Dit betekent vanuit verschillende invalshoeken. Ik onderzoek lichamelijke oorzaken, aanwezige stress, aangeleerd gedrag, beperkende gedachtes en overtuigingen, onverwerkte gebeurtenissen en de invloed van het gezin en omgeving.

 

Aansluiten bij het kind

Om de behandeling goed te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft, ga ik samen met uw kind op zoek naar wat hij of zij graag wil veranderen. Ik werk hierbij oplossingsgericht: we kijken vooral naar oplossingen en mogelijkheden. Dit werkt positief en geeft uw kind kracht.

Ik laat uw kind ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en hoe je deze kunt inzetten. Hij of zij leert ook dat het keuzemogelijkheden heeft. Uw kind leert vertrouwen op zijn of haar eigen kracht en dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen belevingswereld, behoeftes en mogelijkheden.
Tijdens de sessies kiest uw kind, soms samen met mij, wat het wil doen: praten, spelen, luisteren, bewegen, ontspannen, tekenen, knutselen, muziek maken, schrijven.
Als therapeut zorg ik ervoor dat we binnen de gekozen werkvorm werken aan de hulpvraag.

 

Rol van de ouders

Ouders, en ook andere gezinsleden, spelen een grote rol in het leven van een kind. Ik vind het daarom belangrijk dat u bij de behandeling wordt betrokken. Wat kunt u betekenen voor uw kind? We kunnen ook praten over uw relatie met uw kind, de opvoeding en het gezin in zijn geheel.

 

Veilige omgeving

In mijn contact met uw kind ben ik open, oordeelloos, respectvol en empathisch. Humor zal ook niet ontbreken. Op deze manier zorg ik voor een omgeving waar uw kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt.