Werkwijze

Werkwijze

 

Kennismaking

Als ouders kunt u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Dit gesprek is kosteloos en duurt een half uur.

 

Aanmelding

Wanneer u besluit uw kind aan te melden, vult u een vragenlijst in. Voor aanmelding heeft u geen verwijzing nodig.

 

Intake

Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders. Jongeren kunnen ook zelf bij dit gesprek aanwezig zijn. We bespreken uw ervaringen met uw kind, wat uw hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn t.a.v. de begeleiding.

Na afloop van het gesprek ontvangt u een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de zakelijke informatie vastgelegd.

 

Onderzoeksfase

Er volgen 5 sessies met uw kind. Tijdens deze sessies leren we elkaar beter kennen en verhelderen we de hulpvraag van uw kind.

 

Oudergesprek

Na de onderzoeksfase volgt een oudergesprek. We bespreken het proces en het verloop van de verdere behandeling. Ik vertel alleen met toestemming van uw kind over inhoudelijke zaken.

 

Behandelfase

Het aantal sessies dat volgt is afhankelijk van de behoefte van uw kind en het verloop van het proces. In overleg met u en uw kind wordt besloten wanneer het traject wordt afgerond. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandeling en de gemiddelde duur is 8 tot 10 sessies.

 

Afronding

Ter afronding vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders. De wijze waarop het traject wordt afgesloten met uw kind, bedenk ik samen met uw kind.

 

Tijdens het traject kan het wenselijk zijn contact te leggen met andere personen, zoals leerkrachten. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind.