Privacy & Klachten

Privacy

Ik draag zorg voor jullie privacy volgens de regels van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Per 25 mei 2018 is dit de Europese privacywet, de privacy in alle landen van de EU is gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg.

Privacyverklaring Praktijk Nou & Of

Klachten

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jouzelf. Middels een gesprek hoop ik samen met jou een oplossing te vinden. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten). Mijn registratienummer is 436.13A.

In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) onder nummer 11474.

Ook ben ik ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) met als licentienummer 103218B en val ik onder hun Tuchtrecht.