Therapie voor
Kinderen &
Jongeren

Wat

Wat is integratieve therapie?

Wie

Voor wie is deze therapie?

Hoe

Wat gaan we doen?

Wat

Wat is integratieve therapie voor kinderen en jongeren
Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende, effectieve therapie voor kinderen en jongeren vanaf ongeveer 4 tot 18 jaar.

Onder controle
Tijdens de therapie staat het kind, met zijn of haar hulpvraag, centraal. Het doel van deze therapie is te zorgen dat het kind controle krijgt over datgene waar hij of zij last van heeft.

Volledig beeld
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, bekijk ik het kind integratief. Dit betekent vanuit verschillende invalshoeken. Ik onderzoek lichamelijke oorzaken, aanwezige stress, aangeleerd gedrag, beperkende gedachtes en overtuigingen, onverwerkte gebeurtenissen en de invloed van het gezin en omgeving.

Aansluiten bij het kind
Om de behandeling goed te laten aansluiten bij wat het kind nodig heeft, ga ik samen met hem/haar op zoek naar wat hij of zij graag wil veranderen. Ik werk hierbij oplossingsgericht: we kijken vooral naar oplossingen en mogelijkheden. Dit werkt positief en geeft het kind kracht.

Ik laat het kind ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en hoe je deze kunt inzetten. Hij of zij leert ook dat het keuzemogelijkheden heeft. Het kind leert vertrouwen op zijn of haar eigen kracht en dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Als kindertherapeut luister ik, verdiep ik me in en sluit me aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij de begeleiding zich richt op zowel de binnenwereld (emoties, gevoelens, herinneringen, gedachten) als de buitenwereld (gedrag, relatie, vriendjes, familie, school) van het kind.

Tijdens de sessies kiest het kind, soms samen met mij, wat het wil doen: praten, spelen, luisteren, bewegen, ontspannen, tekenen, knutselen, muziek maken, schrijven.

Als therapeut zorg ik ervoor dat we binnen de gekozen werkvorm werken aan de hulpvraag.

Rol van de ouders
Ouders, en ook andere gezinsleden, spelen een grote rol in het leven van een kind. Ik vind het daarom belangrijk dat ouders bij de behandeling worden betrokken. Wat kunnen zij betekenen voor hun kind? We kunnen ook praten over de relatie kind/ouder, opvoeding en het gezin in zijn geheel.

Veilige omgeving
In mijn contact met kinderen ben ik open, oordeelloos, respectvol en empathisch. Humor zal ook niet ontbreken. Op deze manier zorg ik voor een omgeving waar kinderen zich veilig en op hun gemak voelen.

Wie

Voor wie is deze therapie?
Therapie kan kinderen en jongeren o.a. helpen bij:

Sociaal-emotionele problemen: zoals onvoldoende zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, faalangst, angsten, trauma’s, pesten, gepest worden, sociaal onhandig, weinig weerbaar, moeilijk om kunnen gaan met emoties, piekeren.

Rouw- en verlieservaringen: zoals ervaringen ten gevolge van overlijden, echtscheiding, verhuizing.

Psychosomatische klachten: zoals buikpijn hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is.

Gedragsproblemen: zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag, gebrek aan concentratie.

Ontwikkelingsproblemen: zoals problemen met eten, slapen, zindelijkheid, leren, pubertijd, hechting.

Bijzondere eigenschappen: zoals hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, autisme, AD(H)D.

Hoe

Aanmelding
Wanneer jullie je kind hebben aangemeld, wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Jullie ontvangen voorafgaand aan dit gesprek een intakeformulier.  Voor aanmelding is geen verwijzing nodig. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich onafhankelijk van hun ouders aanmelden voor de therapie.

Intake
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders. In overleg kunnen jongeren ook zelf bij dit gesprek aanwezig zijn.

We bespreken jullie ervaringen met jullie kind, waar jullie kind en jullie gezin tegenaan lopen, welke veranderingen jullie je kind toewensen en wat jullie verwachtingen zijn t.a.v. de begeleiding. We nemen ook het intakeformulier door.

Na afloop van het gesprek ontvangen jullie een behandelovereenkomst waarin de zakelijke aspecten van de therapie zijn vastgelegd. Bij gezamenlijk gezag geven beide ouders schriftelijk toestemming.

Fase 1
Er volgen 5 wekelijkse sessies met jullie kind. We werken aan een vertrouwensband, we onderzoeken en verhelderen waar jullie kind last van heeft en wat het zelf graag wil bereiken. Ook bekijken we welke talenten en kwaliteiten van jullie kind we kunnen inzetten bij de aanpak van het probleem.

Oudergesprek
Na fase 1 volgt een oudergesprek over de verdere begeleiding en jullie mogelijke ondersteunende rol als ouders. Voordat ik met jullie in gesprek ga, vraag ik altijd toestemming aan jullie kind over wat ik wel en niet mag vertellen. Dit is van groot belang om het vertrouwen te waarborgen.

Fase 2
Hierna volgen een aantal sessies. Hoeveel dit er zijn is afhankelijk van waar jullie kind zich bevindt in het proces. De sessies zijn in deze fase vaak niet meer wekelijks.

Soms is na deze fase het moment om het traject af te sluiten. Soms is er meer nodig en dan blijft fase 2 zich herhalen tot aan de afronding. Na elke serie van 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats.

Afronding
Vaak geeft een kind het moment van afronding zelf aan. Ik streef naar een kortdurende begeleiding, meestal zijn 5 tot 15 sessies voldoende om de therapie af te kunnen sluiten. De begeleiding wordt feestelijk afgesloten met jullie kind en met een evaluatiegesprek met jullie als ouders.

Tijdens het traject kan het wenselijk zijn contact te leggen met andere personen, zoals leerkrachten. Dit gebeurt in overleg met jullie en jullie kind