Trainingen

Het werken met andere kinderen samen is zowel leuk als waardevol. Kinderen ervaren tijdens trainingen dat ze niet de enige zijn, dat iedereen anders is en dat het fijn kan zijn je verhaal te delen en je begrepen te voelen.

Ze ontdekken ook dat het goed is om met andere kinderen te oefenen, ook al is dit soms best lastig. Wanneer ze geoefend hebben in deze veilige trainingsgroep, gaat het ze vaak makkelijker af in andere groepen zoals in de klas of bij het sporten.

Rots & Water

Een Rots & Water training is een fysiek weerbaarheidstraining. Kinderen werken samen aan hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. De nadruk ligt tijdens de training op spel en fysieke oefeningen. Deze worden afgewisseld met korte kringgesprekken om zo de verbinding te maken tussen doen en weten en ervaren en voelen.

Een pracht combinatie

Ik bied ook trainingen aan waarbij ik de fysieke oefeningen van Rots en Water combineer met interventies van de kinder- en jeugdtherapie. Zo kunnen er ook oefeningen bijzitten waar getekend, geschreven, gepraat, geknutseld, gespeeld en geluisterd wordt.

Dit is een rijke combinatie en biedt veel mogelijkheden.

Samenwerking

De trainingen aan grotere groepen geeft ik samen met Yke van Dam. Ook Yke is kinder- en jeugdtherapeut en Rots en Water trainer. We geven de trainingen vanuit ons gezamenlijk trainingsbureau, Trainingpunt.

Trainingsaanbod - Algemene informatie

Groepsgrootte

De grootte van de groepen varieert van 4 tot 16 deelnemers.

Locatie

Bij 1 t/m 4 deelnemers vinden de trainingen plaats in de praktijkruimte, trainingen voor grotere groepen vinden plaats op een andere locatie (bv. in een gymzaal).

Een training buiten, bied ik (wanneer het weer het toelaat) ook aan.

Trainingen individueel

Voor sommige kinderen en jongeren is de stap nog net iets te groot om een training in een groep te doen. Voor deze kinderen is het mogelijke de trainingen individueel te volgen. Een andere mogelijkheid is dat een ouder of een broer/zus meedoet.

Bij individuele trainingen zijn er 6 bijeenkomsten van 50 minuten.

Ouders

Ouders van kinderen tot en met 15 jaar worden op verschillende manieren bij de training betrokken:

  • intakelijst, telefonische contacten, informatiebijeenkomst, mailtjes met
  • informatie over de bijeenkomsten, ouderlessen (waarbij de ouders aanwezig mogen zijn)

Voor ouders met kinderen van 16 jaar en ouder gaat dit in overleg met de jongere zelf.

Data

Wanneer er een training is gepland, kun je deze terugvinden in de agenda.

Meld je kind vooral ook aan wanneer er geen training staat gepland. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn plan ik de training in.

Aanmelden

Aanmelden kan per mail. Graag de naam en de leeftijd van je kind vermelden en om welke training het gaat.

Extra mogelijkheden

  • oudergesprek (vooraf, tijdens en/of na afloop van de training)
  • sessie met ouder(s) en kind
  • terugkomles of -dagdeel (bij voldoende belangstelling).